s e v e n

De 7 DödsSköna Synderna

Vällust, Lättja, Vrede, Frosseri, Girighet, Högmod, Avund...
Vad är det som kan vara sexigt i dessa sju dödsynder?
Ring så förstår Du, varför vi har valt att kalla dessa
DÖDSsynder för DÖDSSKÖNA synder istället.
De ÄR dödssköna, vi lovar...
 

De 7 Dödssköna Synderna 08-617 59 80

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2005 © SexStories.Se